...

სოხუმის რაიონის რუკა

ფონდი 1087, ანაწერი 1, საქმე 1513
...

სოხუმის რაიონის რუკა

ფონდი 1087, ანაწერი 1, საქმე 1534

ძიების პარამეტრებია:

სულ ნაპოვნია:
2646 ჩანაწერი