სიახლეები

...

სოხუმის საოლქო კომისარიატის დადგენილება ხარჯთაღრიცხვასთან დაკავშირებით

რეპოზიტორი: საქართველოს ეროვნული არქივი
იდენტიფიკატორი: GE_CHA_1863_1_1312
...

ოჩამჩირის ქალაქის საბჭოს სხდომის ოქმები

რეპოზიტორი: საქართველოს ეროვნული არქივი
იდენტიფიკატორი: GE_CHA_1863_1_1095

...

გაგრის, ოჩამჩირის და გუდაუთის ქალაქის საბჭოს სხდომის ოქმები

რეპოზიტორი: საქართველოს ეროვნული არქივი
იდენტიფიკატორი: GE_CHA_1863_1_993
...

დამფუძნებელი კრების არჩევნები აფხაზეთში

რეპოზიტორი: საქართველოს ეროვნული არქივი
იდენტიფიკატორი: GE_CHA_1834_2_17
...

აფხაზეთის ერობებისა და ქალაქთა კავშირის ანგარიში აფხაზეთში თამბაქოს წარმოების შესახებ

რეპოზიტორი: საქართველოს ეროვნული არქივი
იდენტიფიკატორი: GE_CHA_1861_1_503

...

შავი ზღვის რკინიგზის საკითხი

რეპოზიტორი: საქართველოს ეროვნული არქივი
იდენტიფიკატორი: GE_CHA_1861_1_495
...

ხეთა-სოხუმის სარკინიგზო ხაზის ხარჯთაღრიცხვა

რეპოზიტორი: საქართველოს ეროვნული არქივი
იდენტიფიკატორი: GE_CHA_1861_1_273
...

აფხაზების საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ჯარში სამსახურის შესახებ

რეპოზიტორი: საქართველოს ეროვნული არქივი
იდენტიფიკატორი: GE_CHA_1861_1_243